Du skal logge ind for at skrive en note

af Peter Føge og Bonnie Hegner

Du skal logge ind for at skrive en note

Syddansk Universitet (SDU)

Venligst stillet til rådighed af Syddansk Universitet

Syddansk Universitet (SDU)

Venligst stillet til rådighed af Syddansk Universitet

Eksamen og Innovation

I almen studieforberedelse skal du efter jul i 3.g tage fat på forberedelserne til den afsluttende prøve. Undervisningsministeriet kommer med et overordnet emne og rammerne for fagkombinationer. Du skal inden for emnet vælge en sag, som du vil undersøge og belyse vha. to fags empiri/materialer, teorier og metoder. Undersøgelsen dokumenteres i en synopsisprøve, der indeholder tre dele:

Skriftlig:1) Synopsis
Mundtlig:2) Fremlæggelse
3) Dialog
Du skal logge ind for at skrive en note

Da alle fag i princippet kan komme i spil til eksamen i AT, giver vi her en række eksempler på forskellige fag som grundlag for AT-synopsis. Der er udarbejdet talepapir til den enkelte synopsis, så du kan se eksempler på, hvordan sammenhængen kan være.

INNOVATION - herunder eksamen i Innovation - er skilt ud og behandles i sit eget kapitel.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018