Du skal logge ind for at skrive en note

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU

Jesper Munck, venligst stillet til rådighed af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på KU

Jesper Munck, venligst stillet til rådighed af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

§ 131. Skolen udarbejder en evalueringsstrategi. Skolens leder beslutter efter drøftelse med lærere og elever, hvordan strategien omsættes til en evalueringsproces, der omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet for uddannelsen som helhed, og ud fra de mål og bedømmelseskriterier, der er opstillet for fagene m.v., jf. de pågældende læreplaner. Processen skal tilrettelægges, således at

  1. eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i, og hvordan de fremadrettet kan forbedre sig,
  2. den enkelte lærer er orienteret om klassens eller holdets elevers faglige standpunkt, og hvordan eleverne udvikler sig i lærerens og klassens andre fag og forløb,
  3. undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb, og
  4. skolens leder holder sig orienteret om resultatet af de gennemførte evalueringer.

Fra stx-bekendtgørelsen nr. 776 af 26/10/2013

Det er den enkelte skole, som fastsætter rammerne for den løbende evaluering, men det, du skal evalueres på i forbindelse med AT, er

  • kendskab til grundlæggende forståelsesformer inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab
  • kendskab til, hvorledes der med udgangspunkt i et givet emne kan stilles spørgsmål til forskellige fag
  • kendskab til, hvorledes forskellige fag kan bidrage til at belyse et givet emne
  • at kunne formidle resultatet af arbejdet

Se quiz til model for løbende evaluering

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018