Du skal logge ind for at skrive en note

Af Peter Føge og Bonnie Hegner

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvis man skal klare sig godt i AT, har man brug for en iBog, der samler stoffet sammen og giver overblik. Sådan en iBog skal primus være - i hvert fald er den planlagt sådan.

Den falder i 6 hovedafdelinger

  1. Ind i AT
  2. Fagene - i teori og praksis
  3. Synopsis og eksamen
  4. AT-forløb
  5. Fællesfaglighed
  6. Innovation

I det første hovedafsnit indkredses, hvad AT går ud på: hvad kræves der, for at man klarer sig godt til studentereksamen (den eneste eksamen, du kan være helt sikker på, vil komme). Det er vigtigt at få fat i de centrale krav og hermed også begrundelsen for, at almen studieforberedelse er noget, der er værd at bruge kræfter på. Fagene skal arbejde sammen og støtte hinanden, fagene indgår i hovedområder, hvor fagene har væsentlige fællestræk (men også forskelle).

I "Fagene - i teori og praksis" er det de enkelte fag, der er i fokus. Gymnasieuddannelsen har som sit absolutte grundlag: de enkelte fag. Uden dem kommer man ingen vegne, derfor skal det enkeltfaglige være i orden, før der kommer noget ud af at samarbejde mellem flere fag.

I dette hovedafsnit kommer fagenes metoder og arbejdsmåder i centrum, man kan slå de enkelte fag op og få et koncentrat og et overblik over, hvad det enkelte fag står for i AT-sammenhæng.

I samme ombæring har primus fået adgang til en række korte og præcise artikler fra Syddansk Universitet (SDU), hvor de enkelte fag bringer nyt om aktuel forskning.

Hvad skal man kunne til studentereksamen i AT? Det giver hovedafsnittet om "Synopsis og eksamen" svar på. Det gennemgås grundigt og med eksempler, hvordan man skriver en god synopsis, og hvordan man griber sin eksamen bedst muligt an. Der er skabeloner til synopsis og talepapir, så det er lige til at komme i gang.

"Demokrati", "Europa", "Tid" og "Grauballemanden" er 4 konkrete forløb, der umiddelbart kan anvendes i AT undervisningen.

I afsnittet "Fællesfaglighed" stiller primus skarpt på de færdigheder, der også hører hjemme i gymnasiet og i AT. Hvordan bliver man god til at læse og studere? Som inden for alle andre områder er der en række "værktøjer", man skal have fat i og træne, for at være rigtig god. Notater, lektielæsning, samarbejde i grupper for nu blot at nævne nogle.

Det afsluttende kapitel har at gøre med INNOVATION. Hvad ligger der i begrebet? Hvordan bruges man det til eksamen? Der opstilles en Innovationscirkel, der sammenfatter de vigtigste forhold i forbindelse med AT.

Du skal logge ind for at skrive en note

Forfatterne i fuld gang med planlægning af iBog primus.

© Birgitte Ramskov.

Forfatterne i fuld gang med planlægning af iBog primus.

© Birgitte Ramskov.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018