Du skal logge ind for at skrive en note

Peter Føge

Lektor og studievejleder på Nærum Gymnasium

Uddannelse:

 • Cand. mag i samfundsfag og russisk 1973, undervisningskompetence i erhvervsøkonomi 1991
 • Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse/kursuslederuddannelse 1982-1983
 • EU kursusrække om ”Den europæiske dimension i uddannelsen af vejledere” (med kursusophold i bl.a Portugal, Irland og Belgien) 1993

Erfaring:

 • Kursusleder på Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse, inkl. kurser på Færøerne og i Grønland 1983-2001
 • Vejleder og administrativ sagsbehandler i R.U.E. 1985-1989
 • Fagkonsulent i studievejledning i Undervisningsministeriet 1993-2000
 • Medlem af Forretningsudvalget i R.U.E. 1993-2000
 • Formand for Uddannelsesudvalget i R.U.E. 1993-2000
 • Medlem af Informationsudvalget i R.U.E. 1993-2000
 • Medlem af udviklingsgruppe i R.U.E. ”Internationale forhold i vejledningen” 1993
 • Medlem af udviklingsgruppe i R.U.E. ”Fælles professionskrav til uddannelses- og erhvervsvejledere i Danmark” 2001
 • Medlem af redaktionsgruppen samt medforfatter af Min vej 1993-2000
 • Medlem af redaktionsgruppen samt medforfatter af Valgfag i de gymnasiale uddannelser 1993-2000
 • Medlem af redaktionsgruppen samt medforfatter af Hf m.m. 1993-2000
 • Redaktør af Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelse 1997-1999
 • Forfatter/medforfatter/bidragsyder til en række bøger, forskningsrapporter, fagartikler og didaktiske materialer om vejledning (af de senere kan nævnes ”Uddannelser i Danmark”, Uddannelsesplaner i skolen” (Studie og Erhverv), ”Vejledningsperspektiver i det 21. årh.” (R.U.E.)
 • Deltagelse som ressourceperson i OECD-Review on Information, Guidance and Counselling 2002
 • Skribent i Morgenavisen Jyllands-Posten om vejledningsstof 2002-2004
 • Censor ved DEL's vejlederuddannelse 1995-2003
 • Formand for tværsektoriel udviklingsgruppe på master-studievejlederuddannelsen på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG) 1999-2001
 • Beskikket som censor ved DIG, masteruddannelse 2002
 • Beskikket som censor ved læreruddannelsen 1998-2002
 • Medinitiativtager til og udvikler af internetvejledningen www.uddannelseogjob.dk 2000
 • Redaktør og daglig leder af www.uddannelseogjob.dk 2001-2005
 • Skribent i Morgenavisen Jyllands-Posten om vejledningsstof 2002-2004
 • Medforfatter til primus 1 og 2 – grundbøger til almen studieforberedelse, Systime A/S 2005
 • Medforfatter og redaktør på Europa og europæerne, Demokrati, Grauballemanden og Tid - emneforløb til almen studieforberedelse, Systime A/S 2006
 • Kursusvirksomhed på diverse gymnasier om Almen studieforberedelse

.

Du skal logge ind for at skrive en note

Bonnie Hegner

Lektor og studievejleder på Helsingør Gymnasium

Uddannelse:

 • Cand.mag. i historie og religion 1978
 • Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse 1982-1983

Erfaring:

 • Adjunkt på Helsingør Gymnasium 1978
 • Administrativ inspektor og souschef 1978-1983
 • Kursusleder på Undervisningsministeriets studievejlederuddannelse 1983-2001
 • Hovedredaktør og forfatter i R.U.E. på Min Vej 1997-2003
 • Redaktør og forfatter i R.U.E. på Valgfag 1997-2003
 • Redaktør og forfatter i R.U.E. på Hf, Studentereksamen på kursus, Hhx enkeltfag og Htx enkeltfag 1997-2003
 • Medlem af Arbejdsgruppe om uddannelses- og erhvervsvejledning i Undervisningsministeriet 1993-1994
 • Hovedredaktør og bearbejder af det canadiske materiale The Real Game til undervisnings- og vejledningsbrug i folkeskolen for R.U.E. 2001-2003
 • Medforfatter til Undervisningsministeriets Tema 45: Studievejledning: Eksempler på god praksis 1994-1995
 • Medlem af arbejdsgruppe i R.U.E. vedrørende Etiske retningslinier i uddannelses- og erhvervsvejledning 1995
 • Medlem af arbejdsgruppe i R.U.E. vedrørende Vejledningen ved de lange videregående uddannelser 1996
 • Medlem af arbejdsgruppe i R.U.E. og Undervisningsministeriet vedrørende Vejledningen ved de mellemlange og korte videregående uddannelser 1998
 • Medlem af følgegruppe i R.U.E. vedrørende Evaluering af ivu*C-centrene 1995-1999
 • Forsøgs- og forskningsopgave for Undervisningsministeriet vedrørende Relationen mellem ungdomsuddannelse og erhvervsliv 2000
 • Forsøgs- og forskningsopgave for Undervisningsministeriet vedrørende Sammenhæng i vejledningssystemet (uddannelsesbøger og -planer) 2000-2001
 • Medinitiativtager til og udvikler af internetvejledningen www.uddannelseogjob.dk 2000
 • Redaktør og daglig leder af www.uddannelseogjob.dk 2001-2004
 • Skribent i Morgenavisen Jyllands-Posten om vejledningsstof 2002-2004
 • Medforfatter til primus 1 og 2 – grundbøger til almen studieforberedelse, Systime A/S 2005
 • Medforfatter og redaktør på Europa og europæerne, Demokrati, Grauballemanden og Tid - emneforløb til almen studieforberedelse, Systime A/S 2006
 • Kursusvirksomhed på diverse gymnasier om Almen studieforberedelse
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018