Du skal logge ind for at skrive en note

Med primus får du dækket alle vigtige punkter i AT, almen studieforberedelse, så du som elev kan være sikker på, at studentereksamens-kravene er opfyldt.

AT består af en række kortere forløb med mange forskellige fag og lærere. primus er bygget op, så du som elev kan fastholde sammenhængen og den røde tråd i AT, når de forskellige fag og de forskellige lærerkombinationer i AT skifter undervejs i de tre gymnasieår. Små bokse med seks unge studerende sætter stoffet i relief.

ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018