Du skal logge ind for at skrive en note

af Peter Føge og Bonnie Hegner

Du skal logge ind for at skrive en note
Absolut

stammer fra latin og betyder frigjort fra noget. Bruges om noget, der er almengyldigt, uafhængigt af andet.

Ad hoc-projekt

én bestemt opgave, afgrænset.

Aktion

stammer fra latin og betyder indgriben og handling.

Almen studieforberedelse

forkortes AT.

Ammoniak

ildelugtende gas, som er en kemisk forbindelse af brint og kvælstof, farveløs. Ordet kommer fra græsk.

Analyse

stammer fra græsk og betyder opløsning.

Anæstesiologi

kommer fra græsk og betyder læren om narkose og dens anvendelse

Ars

stammer fra latin og betyder kunst, fag.

Arsen

et grundstof, som er giftigt, og som anvendes til bl.a. ukrudtsmidler; atomtegn As

Astronom

ordet astronom kommer fra græsk og betegner en person, der som sit erhverv beskæftiger sig med studiet af himmellegemer, bl.a. planeter og stjerner.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018