Du skal logge ind for at skrive en note

af Peter Føge og Bonnie Hegner

Du skal logge ind for at skrive en note
I gang med workshop i INNOVATION, studerende på RUC
Du skal logge ind for at skrive en note

En rigtig vinder er en taber, der ikke gav op

Iværksætteren

Du skal logge ind for at skrive en note

At kunne få nye ideer / at være kreativ og nyskabende / at finde nye løsninger på problemer, du selv eller samfundet slås med – vil stå som ønskværdige færdigheder hos de fleste. Men for at innovation skal blive til noget i virkelighedens verden, skal der antagelig i mange sammenhænge en god portion udholdenhed og en stædighed til - eller med citatets ord: ”En rigtig vinder er en taber, der ikke gav op”.

Innovation spiller en væsentlig rolle i AT. Allerede i formålsparagraffen læser man

”Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og INNOVATIVE evner og deres kritiske sans i anvendelse af faglig viden gennem fagligt samarbejde….”.(primus´ fremhævelse)

Derfor er det naturligt, at innovation udgør et element, der har betydning for eksamen i AT: du kan lade innovation indgå i din besvarelse og lægge vægt på de forskellige indgange til eksamensprojektet, som netop dette begreb åbner op for.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvad er innovation?

Centralt i indkredsningen af innovation ligger, at det skal være noget, der har værdi for andre, og samtidig at dette ”noget” i den konkrete sammenhæng tilfører noget nyt. I klassisk innovation var der tale om nye opfindelser og produkter, i begrebet i dag ligger der mindst lige så vigtigt, at der tilføjes nyt til sociale processer. Også i behandlingen af ”viden” kan man være innovativ.

Det fornyende, det forbedrende, det nyskabende indgår i innovative løsningsforslag – og nytænkning.

I denne primusbehandling af innovation ligger denne opfattelse bag: Der er tale om innovation, når viden fra forskellige hovedområder kombineres på nye måder og fører til ny værdigivende praksis, det kan tage form af fx produkt, proces eller service.

En god pointe at fange er, at det nye ikke behøver være nyt i absolut forstand, men at det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng, som du arbejder med.

En anden pointe kunne være, at innovation kan ses som en skala, hvor man har den radikale nyskabelse (nyt produkt, ny teori, nyt koncept) i den ene ende, mens man i den anden ende har den ”lille” forbedring, altså noget bestående der får tilført noget nyt. Er man til fremmedord, kan den første benævnes radikal innovation, den sidste for inkrementel innovation.

Du skal logge ind for at skrive en note

Innovationscirklen

Du skal logge ind for at skrive en note

Innovationscirklen giver en oversigt over de vigtigste faktorer, som har betydning for innovation i relation til AT.

Den er delt op i fire hovedgrupper. "Det nye" er forskellige udtryk for, at innovation har sit udgangspunkt i, at der "opfindes" noget nyt - det kan tage mange forskellige udtryk, lige fra den helt konkrete afkalkningsmetode, som afbildes i Limney længere nede på siden, til at noget bestående får et nyt udtryk.

"Det karakteristiske" sammenfatter det helt centrale, at innovation fokuserer på, at det nye skaber værdi for andre, ved at tingene bliver omsat til realitet. Undertiden inddrages en partner udefra, det kan eksempelvis være en virksomhed eller en offentlig institution, som har brug for det nye.

"Det typiske" prøver at sammenfatte de egenskaber eller kompetencer, der ofte vil være til stede i forbindelse med succesfuld innovation. På en måde kunne man sammenfatte det typiske som "omverdensforståelse".

"Det faglige" understreger, at der skal satses på viden og det faglige, hvis det hele skal blive til noget. I gymnasiesammenhæng turde det være en selvfølge, at det at have solid viden i de enkelte fag og i flere fag på tværs er en forudsætning for innovation. I fællesfaglig viden ligger, at man har har lært gode arbejdsvaner i videste forstand, som man har glæde af i alle fag, herunder innovation.

Man kan sammenfatte Innovationscirklen i 4 kompetenceområder:

  • Handling, som fx værdiskabelse og samarbejde
  • Kreativitet, som fx ideer og se muligheder, anvende løsninger
  • Omverdensforståelse, som det at have viden om fx kultur, økonomi, naturvidenskab
  • Personlig indstilling, som fx gå-på-mod, acceptere usikkerhed, turde lave fejl

Innovationscirklen samler så mange karakteristika ved innovation sammen som muligt, uden at den af den grund kan betragtes som udtømmende. Det er langt fra sikkert, at alle de forhold, som Innovationscirklen trækker frem, allesammen får betydning i en konkret AT brug af innovation, fx ved udarbejdelsen af en bestemt eksamensopgave.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hvorfor har innovation fået så stor betydning?

Til alle tider har innovation antagelig stået for noget positivt, men når det i vores samfund nærmest har indtaget scenen med eksplosiv kraft, hænger det utvivlsomt sammen med den hårde konkurrence, som vi møder i kraft af globaliseringen og de hastigt voksende økonomier i andre lande, hvor vores konkurrenceevne er sat under hårdt pres, fordi lønningerne er så meget højere hos os end i andre verdensdele.

Det er derfor en innovationskultur i bredeste forstand, der er brug for – meget gerne koblet med viljen til at handlingsrette de nye ideer og få dem omsat i praksis. Når man fra politisk hold skal pege på, hvordan Danmark har mulighed for at drage fordel af globaliseringen, indgår ”innovation” næsten altid i svaret.

Valgfaget ”innovation” i stx kan ses i denne sammenhæng. Også i de videregående uddannelser, der følger efter stx, indgår innovation med stor tyngde, både over en bred kam, men også i uddannelser, der i særlig grad fokuserer på det. Prøv at kikke på Uddannelsesguiden.dk, og skriv ”innovation” i søgefeltet.

Du skal logge ind for at skrive en note
© venligst udlånt af G.Funder v. Carsten Filsø
© venligst udlånt af G.Funder v. Carsten Filsø
Innovation spænder fra helt konkrete nye produkter - som denne vandhane-afkalker LIMEY - til komplekse sociale nyskabelser. Senere i gennemgangen bruges "Byttemarked" som eksempel på det sidste.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018