Du skal logge ind for at skrive en note

Primus er udarbejdet til Almen Studieforberedelse på stx.

Det får du adgang til

 • 340 illustrationer
 • 120 opgaver
 • 90 interaktive opgaver
 • 90 primær tekster
 • 4 AT-forløb
 • 14 powerpoints med sammenfatninger
 • 20 skemaer om fagenes hovedkarakteristika
 • 675 sider
 • Litteraturliste

Forfattere

 • Peter Føge
 • Bonnie Hegner
 • Christian Gorm Tortzen
 • Bent Christensen
 • Otto Kjærgaard
 • Ole Balslev
 • Hanne Hautop Lund
 • Per Henriksen
 • Karen Helmig
Du skal logge ind for at skrive en note

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.

Du skal logge ind for at skrive en note

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-2677-6

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2010.

Du skal logge ind for at skrive en note

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761626776. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018